Ekologiset vesikalusteet tuovat säästöjä Uudessakaupungissa Hinku‑teko 5/2012

Toukokuussa 2012 valittiin kuukauden HINKU-teoksi Oras Oy:n Uudenkaupungin As. Oy Santtionrannassa toteuttama vedenkulutustutkimus.

Tutkimuksessa vedenkulutusta seurattiin aluksi vuosi etämittauksella, jonka jälkeen vesikalusteet vaihdettiin vettä säästäviin. Seuraavan kahden vuoden aikana todettiin yhteensä 16 prosentin alenema vesikustannuksissa vuositasolla. Etämittauksen päättyessä keväällä 2012, mittaukseen osallistuneiden huoneistojen huoneistokohtainen vedenkulutus oli laskenut keskimäärin 18000 litraa vuodessa. Samalla vesikalusteiden käyttömukavuus on parantunut selkeästi eikä esimerkiksi yksikään kotitalous ole halunnut vaihtaa kosketusvapaita pesuallashanoja takaisin vipuhanoiksi. Oras Oy on tekemällään tutkimuksella osoittanut veden ja energian sekä kustannusten säästön voivan myös parantaa viihtyvyyttä. 

Kokonaisvedenkulutus yhteenlaskettuna kaikkien kymmenen asunnon osalta oli ennen seurannan aloitusta 1027 m3/v, josta kylmän veden osuus oli 671 m3/v ja lämpimän 356 m3/v

  • Kokonaisvedenkulutus oli 51,35 m3/v asukasta kohden eli 141 l/vrk, josta lämmintä vettä 49 l/vrk
  • Kokonaisvedenkulutus yhteenlaskettuna kaikkien kymmenen asunnon osalta väheni 178 m3/v (1027 m3 => 849 m3), josta kylmän veden osuus oli 127 m3/v ja lämpimän 51 m3/v
  • Kokonaisvedenkulutus on 42,55 m3/v asukasta kohden eli noin 117 litraa/vrk, josta lämmintä vettä 42 l/vrk
  • Kokonaisvedenkulutus pieneni asuntoa kohden keskimäärin 17,8 m3/v eli 17 800 litraa!
  • Vesikustannukset yhteenlaskettuna kaikkien kymmenen asunnon osalta ovat pienentyneet 16%, joka tarkoittaa vuositasolla 1038 euron säästöä
  • Lämpimän veden kulutuksen väheneminen 51 kuutiolla vuodessa tarkoittaa noin 2500 kWh energiansäästöä vuosittain.

Luokitukset

Loikkaajan sektori
Loikan sijanti
Loikan asiasanat

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku).

Jätä kommentti