Energiatehokas päiväkoti

Lämmitykseen käytetään maalämpöä ja rakennusvaiheessa rakennukseen tehtiin vaatimuksia paremmat lämmöneristykset. Alussa maalämmössä työllisti ns. lastentaudit eli on tarvittu huoltoja ja korjauksia. Jatkossa ei työllistä paljoa, kun järjestelmä toimii. Hyvinä puolina maalämmössä on energian säästö ja se, että sama järjestelmä jäähdyttää tiloja kesällä. Huonoina puolina olivat alun hankaluudet, sillä vikaantuneita komponentteja ja pumppuja on jouduttu vaihtamaan sekä maalämmitysputkitusta lisäämään. Sen jälkeen ei ole ollut ongelmia. Haja-asutusalueelle kannattaa ainakin laskennallisesti selvittää maalämpöä vaihtoehtona, että onko elinkaari taloudellinen.

Energian säästö oli ensimmäinen motiivi. Suunnitteluvaiheessa verrattiin myös elinkaarikustannuksia, joissa selvisi että ko. menetelmä oli edullisempi öljyyn tai pellettiin verrattuna.

Maalämpö sekä lämmittää että jäähdyttää

Luokitukset

Loikkaajan sektori

Jätä kommentti