Enon Energia Osuuskunnan puupohjainen aluelämpö korvaa fossiilista öljyä Hinku‑teko 10/2017

Paikallista uusiutuvaa puuenergiaa

Puuhakkeeseen perustuvan lämmitysmuodon käyttöönotto vaati pitkän kypsyttelyn niin kunnan päättäjien kuin metsänomistajienkin keskuudessa. Lähtötilanteessa kunnassa käytettiin hake-energiaa vain muutamalla maatilalla. Kuntapäättäjien ja lämpöenergiaa ostavien asiakkaiden motiivina oli säästää lämmityskuluissa korvaamalla fossiilista tuontiöljyä paikallisella ja edullisemmalla metsäenergialla ja edistää samalla alueen työllisyyttä. Osuuskunnan perustajajäsenten alkuperäisenä motiivina oli tukea metsänhoitoa lisäämällä energiapuun hyötykäyttöä. Tuolloin hake-energiapuulla ei Enossa juuri ollut kysyntää. Myöhemmin tavoitteeksi on tullut myös paremman hinnan saaminen myytävästä metsähakkeen raaka-aineesta.

Enon energiaosuuskunta on lämpöyritystoiminnan pioneereja Pohjois-Karjalassa. Yrityksen perustava kokous pidettiin 15. syyskuuta 1999. Perustajajäseniä oli 12 ja tällä hetkellä jäseniä on 54, jotka kaikki ovat metsänomistajia.

Osuuskunnan toimialana on energian tuotanto ja sen tarkoituksena on jäsentensä ammatin ja taloudenpidon tukemiseksi hankkia puuraaka-ainetta ja tuottaa siitä lämpöenergiaa. Käytännön toimintamuotoina ovat energiapuun osto, korjuu, kuljetus, haketus sekä alue- ja pellettilämpölaitosten hoito. Osuuskunta toimii Joensuun kaupungin Enon ja Uimaharjun taajamien alueilla, joissa se omistaa kolme hakelämpölaitosta ja n. 11 km aluelämpöputkistoa.

Hakelaitosten viiden biokattilan yhteisteho on 4,8 MW ja osuuskunnan hoidossa olevan asiakkaan omistaman pellettikattilan teho on 0,16 MW. Kolmen hakelaitoksen myytävä lämpöenergiantuotanto on vuosittain n. 15 400 MWh ja hakkeen käyttö n. 27 000 i-m³ (n. 11 000 k-m3). Nuo myyntimäärät vastaavat n. 800 omakotitalon vuotuista energiantarvetta.

Fossiilista tuontiöljyä korvataan uusituvalla ja puhtaasti kotimaisella lähienergialla n. 2 miljoonaa litraa vuodessa. Siitä seuraava nettohiilidioksidipäästöjen vähenemä on vuosittain n. 5 miljoonaa kiloa. Osuuskunnalla on tällä hetkellä lämmitettävää rakennustilavuutta Enon ja Uimaharjun taajamissa yhteensä n. 296 800 r-m³.

Osuuskunta sai Pro Maaseutu -palkinnon vuonna 2002 ja voitti valtakunnallisen Vuoden lämpöyrittäjä palkinnon 2014, lämpöyrittäjäkilpailun järjestivät Bioenergia ry ja Motiva.

Asiakaspalaute on ollut myönteistä ja uusia kiinteistöjä on liittynyt aluelämpöön lähes vuosittain. Paikallisuutta ja kustannustehokkuutta arvostetaan. Laadukkaan ja sujuvan hakkeen toimitusketjun merkitys on korostunut vuosien varrella. Riittävän kuiva ja mahdollisimman vähän epäpuhtauksia sisältävä hakeraaka-aine tuottaa parhaan taloudellisen tuloksen ja vähentää häiriöitä toiminnan kaikissa vaiheissa

Asiakashyötyjä on laskettu vuosilta 2001-2015. Tuon 15 vuoden aikana lämpöenergiaa on Enossa ja Uimaharjussa myyty yht. 170 576 MWh, joka vastaa ostettavana öljymäränä n. 20 milj. litraa. Aluelämmöstä asiakkaat ovat maksaneet tuona aikana alvittomana n. 9,1 milj. euroa ja em. öljystä he olisivat maksaneet eri vuosien keskiarvohinnoilla laskettuna n. 13,2 milj. euroa.  Aluelämmössä säästöä asiakkaille on kertynyt siis n. 4,1 milj. euroa.

Lisäksi metsähakkeen hankinta työllistää metsissä työskenteleviä yrittäjiä ja metsänomistajia, haketus- ja kuljetusyrittäjän sekä laitoksen hoidosta huolehtivia henkilöitä.  Kokonaistyöllistävyys kerrannaisvaikutuksineen on 7-10 henkilötyövuotta.

Harvennushakkuista kertyvä ranka- ja kokopuuhake muodostaa 80-90 prosenttia osuuskunnan raaka-aineesta. Ylitiheitä riukumetsiä harvennellaan metsänhoidollisesti n. 200 hehtaaria vuodessa. Lisäksi tuhka palautetaan takaisin lannoitteeksi metsiin. Osuuskuntaan on käynyt tutustumassa lukuisia koti- ja ulkomaisia vierailuryhmiä. Esittelyt ovat jatkossakin mahdollisia sopimuksen mukaan.

 

Toimijat & hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle Finnish Sustainable Communities.
Loikka-arkisto hankkeelle Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku).

Luokittelut

Loikkaajan sektori

Jätä kommentti