Greenreality Network on voimaa

Greenreality Network

Lappeenrannan kaupungin koordinoima Greenreality Network vahvistaa ympäristö- ja energia-alan yritysten ja toimijoiden verkostoa Etelä-Karjalassa.

Greenreality Network on avoin Etelä-Karjalassa toimiville energia- ja ympäristöalan yrityksille sekä heidän kehityskumppaneina toimijoille kuten kunnille ja yliopistolle. Verkoston tavoitteena on alueen ympäristökädenjäljen ja alan liiketoiminnan kasvattaminen sekä osaamisen esille tuominen yhteistyön voimaa hyödyntäen.

 

Greenreality logo

 

 

 

 

Yhteistyössä on voimaa. Networkin yritykset toimivat kuntien hiilineutraalisuustyön sparraajina, verkostossa tehdään hankkeita, yhteiskehittämistä ja markkinointia. Yritykset tarjoavat palveluitaan sekä löytävät yhdessä uusia markkinoita palveluilleen. Hiilineutraalisuutta ja resurssiviisautta tavoittelevat kunnat toimivat yritysten kehitysalustana mm. julkisten hankintojen ja investointien avulla. Tutkimuslaitokset tarjoavat yrityksille tutkimustietoa ja kehityskumppanuutta sekä tietenkin osaavaa työvoimaa.

Verkoston tärkeä yhteistyökumppani ja sparraaja on Lappeenrannan-Lahden Teknillinen yliopisto (LUT). Yliopiston kyljestä on kehittynyt uusia kestävän kehityksen ratkaisuja ja uusia tutkimuslähtöisiä yrityksiä.

Tällä hetkellä verkostossamme on lähes 50 jäsentä. Mukana on yrityksiä, kuntia sekä tutkimuslaitoksia. Alueen energia- ja ympäristöalan osaaminen, verkostoituminen sekä TKI-toiminta on saanut potkua tällaisesta yhteistyön mallistaGreenreality palveluiden kehityspäällikkö, Markku Mäki-Hokkonen, Lappeenrannan kaupunki

Verkostolla, jossa toimii n. 200 aktiivista alan asiantuntijaa, on käytössään Teams ympäristön lisäksi myös sosiaalisen median kaltainen yhteiskehittämisalusta Solved, joka toimii yhtenä käytännön työvälineenä ja viestinnän väylänä yhteistyön rakentamisessa.

 

Lisätietoa:

 

 

Luokitukset

Loikkaajan sektori

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku).
Loikka-arkisto kunnalle Lappeenranta.

Jätä kommentti