Herajärven jätekimppa

Herajärvellä on jo vuodesta 1998 toiminut kylän yhteinen jätekimppa, tarjoten poltettavan jätteen keräyspisteen sekä paikallisille että kesäasukkaille, joista lähes kaikki ovatkin mukana toiminnassa. Talvella tyhjennysväliksi riittää kaksi viikkoa, kesällä kerta viikkoon. Jätepisteenä toimii lukollinen katos. Pistellä on toimitettu myös metallinkeräystä yhteistyössä Kuusankosken kanssa, mistä kyläyhdistys on myös saanut nimellisen korvauksen.

”Pitäähän meidän siitä joku plussa itellekin ottaa”

Jätekimpan perustamiseen ryhdyttiin kunnallisen jätemaksun korkeaksi koetun hinnan vuoksi. Ilman kimppaa jokaisella talolla pitäisi olla oma astia, vaikka jätettä ei juuri syntyisikään. Kunnan järjestämänä jätemaksut kotitalouksille olisivat yhteensä n. 4125 €/v, mutta kimpassa jäsenmaksut ovat 1785 €/v. Kimpassa kyläläiset säästävät siis yhteensä yli 2000 €. Erityisesti vakituiset asukkaat hyötyvät, sillä jätekimpan jäsenmaksu on 35 €/v, kun kunnan järjestämänä maksu olisi lähes 100 €/v. Jätekimpan hallinnoinnista huolehtii kyläyhdistys, joka huolehtii maksuliikenteestä ja luovuttaa jätepisteen avaimet osakkaille.

”Ehdottomasti pitää olla lukollinen”

Alussa ongelmana oli, että pisteelle tuli sinne kuulumatonta tavaraa, ja että sitä toi palvelusta maksamattomat ohikulkijat. Tämän vuoksi päädyttiin lukkojen hankkimiseen, minkä jälkeen myöskään pisteen ulkopuolelle ei ole enää ilmestynyt roskia.

Osakkaita on aktiivisesti informoitu siitä, että oikea lajittelu alentaa myös jätemaksuja. Kylällä onkin opittu lajittelemaan ja huolehtimaan jäteasioista yhdessä. Kylän raitti on pysynyt siistinä ja poltettavan jätteen seassa ei ole havaittu paljoa sinne kuulumattomia jätejakeita. Muut jätejakeet kukin asukas/osakas toimittaa itse kunnallisiin jätteenkeräyspisteisiin.

Jätekatoksen lautatavara saatiin lahjoituksena ja pellit ja pohjavaluaineet kustannettiin Leader-rahoituksen turvin. Kyläyhdistyksen rahallinen panos jäi hyvin pieneksi, koska rakentaminen suoritettiin talkoovoimin.

Jätekimpan avulla jäteauton ajomatka vähenee vuodessa 254 km/v verrattuna tilanteeseen, että keräys tehtäisiin kiinteistö kerrallaan. Tämä tarkoittaa 190 kg CO2 –ekv. vähäisempiä ilmastovaikutuksia vuodessa. Osakkaille järjestely ei käytännössä tuota ylimääräistä ajoa, kun jätteet voidaan viedä kauppareissun yhteydessä.

Luokittelut

Loikkaajan sektori
Loikan asiasanat

Jätä kommentti