Jäähallin jään paksuuden säätö Kuopiossa

Kaspek Oy on kehittänyt jäänhoitokoneen automaattisen teränsäätöjärjestelmän (ICE guard), joka perustuu lasermittaukseen. Kentän laidalla oleva lähetin tuottaa kentän ylle vaakatasossa olevan lasersäteen ja hoitokoneen sensori mittaa säteen korkeutta. Näin jäähoitokoneen korkeus optimoidaan. Jään paksutta vähennettiin 1 cm. Paksuuden vähentäminen ei vaikuta käyttöön millään tavalla.

Toimijat & hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle Finnish Sustainable Communities.
Loikka-arkisto kunnalle Kuopio.

Luokittelut

Loikkaajan sektori

Jätä kommentti