Jäähallin jään paksuuden säätö Kuopiossa

Kaspek Oy on kehittänyt jäänhoitokoneen automaattisen teränsäätöjärjestelmän (ICE guard), joka perustuu lasermittaukseen. Kentän laidalla oleva lähetin tuottaa kentän ylle vaakatasossa olevan lasersäteen ja hoitokoneen sensori mittaa säteen korkeutta. Näin jäähoitokoneen korkeus optimoidaan. Jään paksutta vähennettiin 1 cm. Paksuuden vähentäminen ei vaikuta käyttöön millään tavalla.

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle Finnish Sustainable Communities.
Loikka-arkisto kunnalle Kuopio.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "energialoikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut energialoikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "energy leap Porvoo" you will find all the energy leaps reported in the city of Porvoo.