Jakokosken tuulivoimala

Kontiolahden Jakokosken kylään on rakennettiin 20 kilowatin tuulivoimala vuonna 2016. Kyseessä on siten Pohjois-Karjalan suurin, ja tiettävästi Suomen ainut kyläyhdistyksen omistama tuulivoimala. Tuulivoimala tuottaa sähköä kokoustila Tähtikallion tarpeisiin. Ylijäämä myydään valtakunnan verkkoon Pohjois-Karjalan Sähkölle ja alikapasiteettihetkinä sähköä puolestaan ostetaan.

”Siunatun hulluuden ja suuren viisauden hankkeita”

”Se asentaja totesi että koskaan ei ole ollut työmaalla näin paljon talkootyövoimaa, väkeä tuli sieltä täältä puskista ja metsien kautta”

Voimala kirjattiin vuonna 2009 ”hulluksi ideaksi” kyläsuunnitelmaan. Suunnitelma eteni ammattikorkeakouluopiskelijan opinnäytetyössä suunnitelmaksi (ilman tosiasiallista rakentamisaikomusta) ja hankkeen kustannusarvio oli 74 500 €. Tuulivoimalalle myönnettiin 50 % Leader-rahoitus, eli omavastuuosuudeksi jäi 37 250€, sisältäen 8 000€ arvosta talkootyötä. Rakentamisen toteutti virolainen laitetoimittaja, mutta talkootyöllä oli suuri merkitys varsinaisissa rakennustöissä.

Tuulimyllyn elinkaareksi arvioidaan 20 vuotta, minkä aikana sen kapasiteetin mukainen teoreettinen tuotanto on 3504 MWh. Todellisuudessa tuulivoiman tuotanto vaihtelee huomattavasti, ja keskimäärin vuonna 2017 tuulivoima ylsi n. 27 % tehoon, jolla laskettuna voimala tuottaisi 20 vuodessa vajaat lähes 950 MWh energiaa. Hankkeen oma arvio on kuitenkin varovainen, vain 400 MWh. Takaisinmaksuaikaa arvioitaessa laskenta on riippuvainen monesta olettamasta, kuten tuottovaatimuksesta, sähkön tukku- ja siirtohinnasta ja siitä, lasketaanko se käyttäen kokonaiskustannuksia vai omarahoitusosuutta. Lisäksi talkootyön arvo ei välttämättä ole varsinainen kustannus. Tuulivoimalla on myös syöttötariffi, mikä varmistaa 83,5€/MWh vaikuttaa tuottoon.

Ilman korkovaatimusta 20 vuoden elinkaarella laskettuna säästetyn sähkön (kokonais)hinnan olisi oltava noin 200 €/MWh, jotta kokonaiskustannukset, ja noin 100€/MWh jotta omarahoitusosuus tulevat katetuksi. Sähkön kokonaishinta siirtoineen on useimmiten kuitenkin yli 100 €/MWh, jolloin hanke maksaa itsensä takaisin

Tuulivoimalan kyky vähentää ilmastovaikutuksia riippuu toteutuvasta sähkön tuotantomäärästä ja sähköntuotannon keskimääräisistä päästöstä. Arvioidun 400 MWh tuotannolla ilmastovaikutukset vähenevät noin 51 tonnia CO2 – ekv. Tämä vastaa 41 9401 km ajoa henkilöautolla ja 9,2 pohjoiskarjalaisen vuotuista hiilijalanjälkeä.

”Tuulimylly on hyvä markkinamies”

Kylällä tuulivoimalan koetaan olevan hyväksi imagolle. Kylän tavoite on olla energiaomavarainen, ja suunnittelemassa seuraavaksi onkin aurinkovoimakapasiteetin hankinta.

Pohjois-Karjalan Sähkön arvonlisäveroton siirtohinta vuonna 2019 on 3,50 snt/kWh (35€ / MWh) plus kk- maksu, ja siirtohintojen voi olettaa vielä nousevan. Sähkön pörssihinnat puolestaan vaihtelevat huomattavasti.

Luokitukset

Loikkaajan sektori

Jätä kommentti