Kasvihuoneiden lämmitys puupolttoaineilla

Toimenpiteiden kuvaus:

Tomaattia, kurkkua ja paprikaa viljelevällä puutarhalla, jossa on kaksi kasvihuonetta (2*1400 m2), oli alun perin käytössä kaksi POR-kattilaa (1 ja 0,6 MW). Öljy haluttiin korvata kotimaisilla puupohjaisilla polttoaineilla ja korvaavaksi ratkaisuksi löydettiin 0,3 MW:n huonekalutehtaalla käytössä ollut kiinteän polttoaineen kattila (LAKA PS 290, vm. 1981, 4 bar, vesitilavuus 700 l). Tarkoituksena oli, että kpa-kattilaa käytettäisiin mahdollisimman paljon ja huiput tuotettaisiin varalle jääneellä 0,6 MW:n öljykattilalla. Polttoainevarastoksi rakennettiin puuelementtinen konehallirakennus ja sen viereen pannuhuone. 20 m3:n syöttösiilo täytetään etukuormaajalla ja polttoaineen syöttölaitteeksi hankittiin stokeri (Säätötuli 2×2 300 kW palopäällä, logiikkaohjaus).

Kattiloilla lämmitetään kasvihuoneita, huoltorakennusta ja asuntorakennusta. Viljelyajan ulkopuolella (4 kuukautta talvella) järjestelmällä pidetään huoltorakennus ja talo lämpiminä.

Öljyn hinta nousi vuosituhannen vaihteessa ja piti löytää edullisempi lämmitysratkaisu. Puutarhan toiminta olisi pitänyt lopettaa jo 5-6 vuotta sitten, mikäli öljylämmitystä olisi edelleen jatkettu. Turvetta ei haluttu ottaa käyttöön, koska lämmitys haluttiin pitää kestävällä pohjalla.

Pääpolttoaine on hake, mutta tilaisuuden tullen käytetään myös muita edullisia polttoaineita. Toistaiseksi on käytetty puunjalostusteollisuuden hukkapaloja murskattuna, kaurankuorijauhoa, rypsiä puristettuna (öljyä POR-kattilassa ja puristepellettiä kpa-kattilassa) sekä viljaa (ruista ja kauraa), jonka käyttö ja varastointi kuitenkin toi rotat mukanaan. Turvepellettejä on jouduttu käyttämään tukipolttoaineena puunjalostusteollisuuden hukkapalojen kosteutta tasaamaan.

Kevyttä polttoöljyä kuluu nykyisin vuosittain 20-35 000 litraa.

Tuotettu energia (kWh): Tarvittava huipputeho on 0,8-0,9 MW

Energiankäytön vähenemä (kWh): Kun POR-kattila korvattiin kiinteän polttoaineen kattilalla, niin sähkönkulutus laski, koska vältytiin POR-kattilan vaatimalta etulämmitykseltä ja kpa-järjestelmän vaatimat moottorit ovat pienet.

Raskasta polttoöljyä korvataan noin 100-120 t vuodessa. Lisäksi sydäntalvella käytettiin kevyttä polttoöljyä muutamia tuhansia litroja.

Tiedon saanti: Tietoa saatiin kollegoilta Pohjanmaalta sekä kunnallisilta laitoksilta. Muut kasvihuoneet käyttivät hankinnan aikoihin kuitenkin lähes ainoastaan turvetta.

Tutustumiskäyntimahdollisuus ja muu materiaali: Väkeä on käynyt tutustumassa kohteeseen. Laitos ei enää ole kovin nykyaikainen, mutta edelleen saa tulla tutustumaan paikan päälle.

Lisätietoja:

Yle.fi – Tuoreet kotimaiset tomaatit kypsyvät Närpiössä

Luokittelut

Loikkaajan sektori
Loikan asiasanat

Jätä kommentti