Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö, Ii

Iin kunta yhdessä Porvoon ja Kauniaisten kanssa on mukana D-Mat -yrityksen järjestämään Kestävien elämäntapojen kiihdyttämössä. Iin kunnasta kiihdyttämöön osallistuu 8 kotitaloutta. Heidän hiili- ja materiaalijalanjäljet on laskettu nettityökalulla, ja jalanjälkien pohjalta 1,5 aste -palapelin avulla etätyöpajassa koostettiin kullekin kotitaloudelle heidän tilanteeseensa sopiva tiekartta jalanjälkien pienentämiseksi vuoden 2030 päästötavoitteiden mukaiseksi. Kotitaloudet kokeilevat tiekartalleen valitsemia kestäviä elämäntapoja neljän viikon kokeilujakson ajan, jonka jälkeen työpajassa keskustellaan kokemuksista, ja pohditaan mitä kestäviä elämäntapoja kotitaloudet haluaisivat jatkaa arjessaan.

 

1o5 asteen palapeli D-Mat

Toimijat & hankkeet

Loikka-arkisto kunnalle Ii.

Luokittelut

Loikkaajan sektori
Loikkan kategoriat

Jätä kommentti