Kimpassa biojätteeseen -kampanja, Ii

Iin kunnassa on aloitettu vuoden 2021 tammikuussa kokeilu biojätteen keräämisestä. Pienissä kunnissa, joissa on paljon haja-asutusta, biojätteen kerääminen ja kuljettaminen kustannustehokkaasti on haasteellista. Iissä tehtiin netin kautta Kierrätyskysely kuntalaisille keväällä 2020. Kyselyyn vastasi 172 kuntalaista, ja vastauksissa nousi vahvasti esiin halu kierrättää biojätettä. Lisäksi Iin Vuokratalot halusi aloittaa keräyksen omissa kiinteistöissään, näin saatiin myös enemmän kohteita keräystä varten. Iin kunta tiedusteli alueella toimivilta jätehuoltoyhtiöiltä halukkuutta aloittaa biojätteen keräys Iissä, ja kaksi yhtiötä ilmoitti olevansa kiinnostunut. Kimpassa biojätteeseen -kampanja aloitettiin tammikuussa 2021. Iin kunnan kehitysyhtiö Micropolis tarjosi 30 ensimmäiselle ilmoittautuneelle ilmaisen biojäteastian keräyssopimusta vastaan. Suurin osa kokeiluun osallistuvista on taloyhtiöitä, lisäksi on muutama omakoti-kimppa. Kokeilun alkuvaiheessa mukana on yhteensä 214 huoneistoa, ja lisää tulee koko ajan. Palaute kuntalaisilta on ollut todella positiivista, ja kunta aikoo hakea mukaan lähteviä kotitalouksia vielä toisellakin kimppakeräyskierroksella.

Toimijat & hankkeet

Loikka-arkisto kunnalle Ii.

Luokittelut

Loikkaajan sektori
Loikkan kategoriat
Loikan asiasanat

Jätä kommentti