Kotitalouksien muovipakkausten keräykseen ja kierrätykseen vauhtia kokeilujen ja elinkaarianalyysin avulla

Keski-Suomessa on edistetty kotitalouksien muovipakkausten keräystä ja kierrätystä monin eri tavoin Circwaste -hankkeen aikana. Vuoden 2017 alussa Jyväskylän kaupunki käynnisti ideahaun kiertotalouskokeiluja varten. Yksi kokeilluista ideoista liittyi muovipakkausten keräyksen tehostamiseen. Kyseinen kokeilu ei ollut varsinainen menestys, sillä muovia saatiin kerättyä melko vähän, ja sen laatukin oli heikkoa. Lue lisää

Tästä ei kuitenkaan lannistuttu, vaan seuraava keräys suunniteltiin toisin, tästä vuoden 2017 kokeilusta oppien. Mustankorkea haki vuoden 2018 aikana vapaaehtoisia taloyhtiöitä mukaan muovipakkausten kiinteistökohtaiseen keräyskokeiluun, johon taloyhtiöiden hallitusten tuli sitoutua. Kokeiluun sitoutui mukaan noin 200 taloyhtiötä ja marraskuussa 2018 alkaneen keräyskokeilun tulokset ovat olleet lupaavia. Lue lisää 

Linkki: Taloyhtiöiden muovinkeräsykokeilu alkaa

Kiinteistökohtaisen keräyksen lisäksi kotitalouksien muovipakkauksia kerätään Keski-Suomessa Ringin ja jätehuoltoyhtiöiden ja kuntien aluekeräyspisteissä. Keski-Suomen liitto teetti vuonna 2018 Circwaste -hankkeessa selvityksen muovipakkausten erilliskeräyksen täydentämisen ilmasto- ja kustannusvaikutuksista. Selvityksen perusteella Keski-Suomessa muodostuu noin 6300 tonnia kotitalouksien muovipakkausjätettä, josta tällä hetkellä suurin osa päätyy sekajätteen joukossa poltettavaksi maakunnan ulkopuolelle. Selvityksessä tarkasteltiin tarkemmin kymmentä kuntaa, joista Kinnula, Kivijärvi ja Kannonkoski muodostivat yhden keräysalueen.

Selvityksen perusteella muovipakkausten erilliskerääminen on ilmastovaikutusten näkökulmasta kannattavaa, mutta kovin vähälukuisilla alueilla ei muovipakkauksia kannata kerätä kiinteistökohtaisesti, vaan alueellisissa keräyspisteissä. Kerätyn muovijätetonnin kustannus myös vaihtelee paljon. Jätehuoltoyhtiöt, kunnat ja muovipakkausten tuottajayhteisö voivat käyttää selvitystä pohjana suunnitellessaan muovipakkausten keräyksen täydentämistä. Esimerkiksi Sammakkokankaan alueella muovipakkausten keräysverkostoa on tarkoitus täydentää vuoden 2019 aikana. Lue aiheesta lisää

Luokitukset

Loikkaajan sektori
Loikan sijanti

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta.
  • Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vasatuussa.

Jätä kommentti