Siirry työkalupalkkiin

Lohjan Biolämpö Oy – Biokattilalaitos kaukolämmön ja teollisuushöyryn tuotantoon Hinku‑teko 5/2013

Palkinto menee toisen kerran peräjälkeen Länsi-Uudellemaalle. Toukokuun 2013 parhaaksi on valittu Lohjan Biolämpö Oy:n investointi uusiutuvaan energiaan. Lohjan Biolämpö Oy korvasi vanhentuneen kaukolämpöä ja teollisuushöyryä tuottaneen kattilan uudella biokattilalla. Investointi on suuruudeltaan peräti 17 miljoonaa euroa, joten palkinto menee nyt ensimmäistä kertaa todella isolle teolle. Toimenpiteen päästövähennykseksi on arvioitu peräti 40 miljoonaa kiloa hiilidioksidia. Vuoden 2007 lukuihin suhteutettuna toimenpiteen päästövähennys vastaa lähes puolta koko Lohjan liikenteen päästöistä. Koko Lohjan liikenteestä, läpikulkuliikenne mukaan lukien pitäisi siis joka toinen auto vaihtaa biokaasulle saman päästövähenemän aikaan saamiseksi.

Lohjan Biolämmön uusi biolämpölaitos

Toimenpiteen jälkeen fossiilisten polttoaineiden osuus kaukolämmön tuotannossa on vähentynyt 75 %:sta 20 %:iin ja samalla myös varalla oleva raskas polttoöljy on vaihdettu vähemmän päästöjä aiheuttavaan maakaasuun. Kustannussäästöt ovat myös olleet merkittävät ja toimenpide osoittaakin kuinka järkevää investointi uusiutuvaan energiaan voi olla.

Toimijat & hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku).

Luokittelut

Loikkaajan sektori
Loikan sijanti

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "energialoikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut energialoikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "energy leap Porvoo" you will find all the energy leaps reported in the city of Porvoo.