Lukeloki – työkalu ruokahävikin vähentämiseen ravintoloissa

Luonnonvarakeskus (Luke) on kehittänyt työkalun ruokahävikin mittaamiseen ja vähentämiseen. Lukeloki-niminen työkalu on tarkoitettu linjasto- ja annosravintoloiden käyttöön.

”Ravintoloissa syntyy usein paljon ruokahävikkiä, tyypillisesti jopa 15 – 20%. Ei ole järkevää heittää valmista ruokaa pois. Käytäntöjä muuttamalla olisi mahdollista vähentää hävikin syntymistä,” toteaa tutkija Kirsi Silvennoinen Lukesta.

Lukeloki on online-sovellus, jota voi käyttää puhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Sovellukseen merkitään, paljonko ruokaa on valmistettu ja paljonko hävikkiä on syntynyt eri vaiheissa sekä asiakasmäärät. Ohjelma laskee hävikin valmistettua ruokamäärää ja asiakasta kohti. Tulokset auttavat arvioimaan, missä ja miksi hävikkiä synty eniten.

Salaatit linjastoruokalassa
Suurin hävikki syntyy linjastoruokaloissa. Kuva: Syke

”Jätehierarkian mukaisesti ensin tulisi miettiä, miten voi ehkäistä hävikin syntymistä. Keinoja ovat esimerkiksi toiminnan kehittäminen tai ruokalistoja muuttaminen. Kun hävikkiä on jo päässyt syntymään, voidaan pohtia ruuan myymistä tai antamista”, Silvennoinen lisää.

Luke on jo saanut palautetta työkalun käytöstä. ”Se on koettu helppokäyttöiseksi. Riippuu ravintolasta, paljonko henkilökunnalla menee aikaa tietojen täyttämiseen. On tärkeää, että hävikin mittaaminen otetaan osaksi henkilökunnan koulutusta ja perehdytystä.”

Turhaan tuotettu ruoka kuormittaa sekä taloutta että ympäristöä Luke.fi

Lukelokin käytöstä on jo tuloksia vuosilta 2018-2019. Luke mittasi 78 toimipisteessä elintarvikejätettä ja ruokahävikkiä. Tulokset kertovat, että ruokahävikkimäärät ovat suhteellisen suuria. Mittauksiin osallistuneissa toimipisteissä valmistetusta syömäkelpoisesta ruoasta noin 16 % joutui haaskuuseen. Kun mukaan lasketaan vielä biojätteet, muodostuu elintarvikejäteprosentiksi 21 %,

”Suurin hävikin aiheuttaja on tarjoiluhävikki, eli ruoka, joka on ollut linjastossa tai valmistettu sitä varten. Suurimmat hävikkimäärät syntyvätkin juuri linjastoravintoloissa”, Kirsi Silvennoinen kertoo.

Keittiö
Keittiön toimintaa kehittämällä voidaan vähentää ruokahävikkiä. Kuva: Syke

Lisätietoa:

Toimijat & hankkeet

Luokittelut

Loikkaajan sektori

Jätä kommentti