Energiantuotanto (74)

  • Vesivoima (4)
  • Aurinkoenergia (37)
  • Tuulivoima (8)
  • Bioenergia (34)
  • Hukkalämmön talteenotto (15)