Energiantuotanto (93)

  • Vesivoima (4)
  • Aurinkoenergia (42)
  • Tuulivoima (8)
  • Bioenergia (34)
  • Hukkalämmön talteenotto (24)