Energiantuotanto (70)

  • Vesivoima (4)
  • Aurinkoenergia (40)
  • Tuulivoima (6)
  • Bioenergia (13)
  • Hukkalämmön talteenotto (21)