Energiantuotanto (72)

  • Vesivoima (4)
  • Aurinkoenergia (40)
  • Tuulivoima (7)
  • Bioenergia (13)
  • Hukkalämmön talteenotto (21)