Energiantuotanto (85)

  • Vesivoima (4)
  • Aurinkoenergia (40)
  • Tuulivoima (8)
  • Bioenergia (34)
  • Hukkalämmön talteenotto (17)