Vihreä lippu -sertifioitu Marjalan koulu edistää ympäristöarvojen mukaista toimintaa Hinku‑teko 3/2016

Maaliskuun 2016 HINKUteon palkinnonsaajaksi raati on valinnut joensuulaisen Marjalan koulun esimerkillisestä toiminnasta ympäristökasvatustyön pitkäjänteisestä edistämisestä sekä koulun ympäristökuormituksen vähentämisestä. Vihreä lippu – sertifioidussa Marjalan koulussa ympäristötyötä on tehty suurella sydämellä jo yli vuosikymmenen ajan. Vuonna 2007 Itä – Suomen lääninhallituksen maaherra myönsi koululle kunniakirjan merkittävästä ja ansiokkaasta ympäristökasvatustyöstä ja vuonna 2010 koulu siirtyi kestävälle Vihreä lippu -tasolle. Kestävä Vihreä lippu -taso on  tunnustus siitä, että kyseistä tunnusta kantavat oppilaitokset ja päiväkodit ovat vahvasti sitoutuneet ympäristövaikutustensa hallintaan ja kestävän kehityksen kasvatuksen kehittämiseen.

Marjalan koulussa on tehty paitsi ympäristösäästöjä, myös luotu entistä yhteisöllisempää ja otollisempaa ilmapiiriä innostavalle ympäristöarvojen mukaiselle toiminnalle. Ympäristökasvatus näkyy aktiivisesti koulun jokapäiväisessä toiminnassa ja tämän myötä ympäristökuormituksen vähentämisestä on tullut luontainen osa koulun jokapäiväistä toimintaa. Tämä näkyy esimerkiksi koulun aktiivisessa toiminnassa hävikkiruoan vähentämiseksi säännöllisillä biojätemittauksilla. Säästöjä on saatu myös koulun vedenkulutuksessa, kun huomiota on kiinnitetty säästeliääseen veden käyttöön etenkin lämpimän veden osalta. Koulu on toiminnallaan osoittanut, että ympäristöarvojen oppiminen voi tapahtua myös hauskuudesta tinkimättä. Tämä näkyi esimerkiksi koko koulun yhteisenä Vesiräppikisana, jonka arviointikriteereinä oli sanoma veden tärkeydestä, säästämisestä ja suojelusta.

Muita vuosittain vaihtuvia ympäristöteemoja vesi-teeman lisäksi koulussa ovat olleet energia ja kierrätys. Koulu on pyrkinyt levittämään ympäristökasvatuksen vaikutusta myös koulun rajojen ulkopuolelle eri yhteistyökumppaneille ja perheille suunnatun tiedotuksen, kyselyiden sekä muiden tapahtumien kautta. Koulu esimerkiksi järjesti useita viikkoja kestäneen kaikille avoimen kierrätykseen ja ympäristökasvatukseen liittyvän näyttelyn maakuntakirjastossa ja valtion virastotalossa. Ensi toukokuussa koulu osallistuu SciFest – Tiede- ja teknologiafestivaaleille järjestämällä humoristisen ”lautasväijy” – tempauksen, jonka tavoitteena on vähentää biojätteen määrää.

Toimijat & hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku).

Luokittelut

Loikkaajan sektori

Jätä kommentti