Molok Oy: Kierrätysaste nousuun korttelikeräyksellä

Pientaloasukkaiden yhteisellä korttelikeräyspisteellä kerätään kuutta jätelajia – biojätettä, paperia, kartonkia, lasipakkauksia, metallia sekä sekajätettä. Kuva: Molok Oy

Ouluun rakentuvalla asuinalueella Hiukkavaarassa otettiin jo kaavoitusvaiheessa huomioon jätehuollon kestävä suunnittelu. Pientaloalueelle toteutettiin yhteiset korttelikeräyspisteet Molok-syväkeräyssäiliöillä, joiden ylläpidosta sekä tyhjennyksistä vastaa alueella toimiva kunnallinen jätehuoltoyhtiö Kiertokaari.

Lähellä sijaitseva keräyspiste motivoi lajittelemaan

Korttelikeräys on uusi jätteiden keräyksen toimintamalli, jonka avulla pyritään helpottamaan jätteiden lajittelua tiheästi asutuilla pientaloalueilla, joissa tällä hetkellä elää noin miljoona suomalaista. Korttelikeräys tuo lajittelupisteet lähelle asukkaiden päivittäisiä kulkureittejä. Korttelikeräyspiste sijoitetaan keskeiseen paikkaan palvelemaan useampaa kotitaloutta samanaikaisesti. Näin mahdollistetaan sujuva lajittelu myös pientaloalueilla ilman pitkiä ajomatkoja jopa kahdeksalle jätelajille. Kun asukkaat pystyvät lajittelemaan jätteensä helpommin, sekajätteen määrä pienenee, ja kierrätettäviä materiaaleja saadaan enemmän uusiokäyttöön.

Hiukkavaaran korttelikeräyksessä asukkailla on käytössä yhteinen piste. Alueella on noin 60 kotitaloutta, jotka käyttävät neljää keräyspistettä eli yhtä keräyspistettä käyttää siis noin 15 kotitaloutta. Jokaisella keräyspisteellä kerätään kuutta jätelajia: polttokelpoinen jäte, biojäte, paperi, kartonki, metalli sekä lasi.

Asukkaat maksavat Kiertokaarelle hinnaston mukaista käyttömaksua sekä tyhjennysmaksuja. Vuosittaisella käyttömaksulla katetaan keräyspisteiden investointikustannukset, tyhjennyskustannukset puolestaan maksetaan tyhjennysten määrän mukaan. Hiukkavaarassa korttelikeräyksellä on päästy edullisiin kustannuksiin pelkän sekajäteastian tyhjennykseen verrattuna.

Lisätietoja:

Molok Oy:n korttelikeräyksen projektipäällikkö Jenni Rahkonen, etunimi.sukunimi@molok.com

Korttelikeräys

Toimijat & hankkeet

Loikka-arkisto toimijalle Kiertokaari Oy.
Loikka-arkisto toimijalle Molok Oy.

Luokittelut

Loikkaajan sektori

Jätä kommentti