Muhoksen Huovilan koulu öljystä maalämpöön

Huovilan koulu Muhoksella. © Muhoksen kunta

Muhoksen Huovilan koululla paloi lämmitysöljyä joka vuosi lähes 30 000 litraa ja lisäksi huippukulutuskausina käytettiin tukena sähkökattilaa. Pelkästään öljylämmityksen polttoainekustannukset olivat yli 30 000 euroa vuodessa ja päästöt noin 80 000 kg CO2-ekv. Lämmityssähkön kulutuksesta ei ollut tarkkaa tietoa, koska sitä ei erikseen mitattu.

Vanha lämmitysjärjestelmä päätettiin korvata maalämpöjärjestelmällä, jossa on huippukulutusaikoja varten lisälämmönlähteenä uusi sähkökattila. Maalämpöjärjestelmä mitoitettiin poraamalla koekaivo ja mittaamalla sen lämmöntuottoa. Kohteeseen porattiin yhteensä 10 lämpökaivoa.

Investoinnin kokonaiskustannukset olivat 162 000 euroa. Investointi toteutettiin ESCO-hankkeena, jossa on tavoitteena kattaa investointikustannukset energiakustannuksissa syntyvillä säästöillä seitsemän vuoden sopimusaikana. Projektin toteutti Oulun Seudun Sähkö Oy. Vuosittainen energiansäästötakuu ostoenergiasta on 168 MWh. Uuden järjestelmän ensimmäisenä kokonaisena käyttövuonna 2018 sähköä kului lämmitykseen 119 MWh, mikä on 60 prosenttia vähemmän kuin vanhan öljylämmityksen energiankulutus. Päästöt olivat 25 prosenttia vanhan öljylämmityksen vuotuisista päästöistä.

Lisätietoja:

tekninen johtaja Mikko Kari, Muhoksen kunta, mikko.kari@muhos.fi

Toimijat & hankkeet

Loikka-arkisto kunnalle Muhos.

Luokittelut

Jätä kommentti