Nollaenergiakerrostalo Järvenpäässä

Kohteen kuvaus: Uudisrakennuksen paikalla oli aiemmin huonokuntoinen betonielementtikerrostalo, jonka perusparannus olisi tullut liian kalliiksi. Paikalle rakennettiin nollaenergiatalo, joka tarjoaa 44 tukiasuntoa huonokuntoisille vanhuksille.

Toimenpiteiden kuvaus: Järvenpään mestariasunnot Oy on rakennuttanut nollaenergiakerrostalon, eli talon, joka tuottaa energiaa saman verran kuin kuluttaa. Lämmitys toteutetaan kahdella lämpökaivolla, joita hyödynnetään myös kesällä asuntojen viilennykseen. Käyttövesi lämmitetään 35:llä 2,5 m2:n kokoisella aurinkolämpökeräimellä (tyhjiöputkikeräimiä). Kiinteistösähkö tuotetaan 72:lla 1,5 m2:n kokoisella aurinkopaneelilla ja mm. hissin jarrutusenergia otetaan kiinteistösähkön käyttöön. Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä hyödyntää noin 80 % lämpöenergiasta uudelleenlämmitykseen. Lisäksi rakennuksen vaippa on erityisen tiivis.

Uusiutuvat energialähteet tuottavat laskennallisesti noin 4 500 KWh enemmän energiaa vuodessa kuin kiinteistösähkö ja kiinteistön lämmitys tarvitsevat. Ylimääräinen tuotettu aurinkolämpöenergia ”myydään” sisäisesti samassa pihassa sijaitsevan palvelutalon käyttöön.

Laskennallisesti on tässä vaiheessa todettu, että talosta olisi tulossa Suomen ensimmäinen Plusenergiatalo. Plusenergiatalo tuottaa enemmän energiaa mitä se kuluttaa vuodessa.

Tiedon saanti: Tietoa on ollut saatavilla, mutta komponenttien saatavuudessa on ollut haasteita.

Tutustumiskäyntimahdollisuus ja muu materiaali:  Kohteeseen voi käydä tutustumassa ennalta sovitusti. Lisää tietoa projektista löytyy osoitteista http://www.nollaenergia.fi ja http://www.mestariasunnot.fi/nollaenergiahanke.php

Luokitukset

Loikkaajan sektori

Jätä kommentti