Olli-Pekka Mäkelän vanhasta navetasta hakevoimala Hinku‑teko 11/2013

Marraskuun 2013 HINKU-teoksi on valittu Olli-Pekka Mäkelän hakeinvestointi Padasjoelta. Investoinnilla koko tilakeskus siirtyy kerralla yhden uusiutuvan energian varaan. Aiemmin asuinrakennus ja konehalli lämpenivät klapikattilalla, toinen asuinrakennus sähköllä ja sikala sekä viljankuivuri öljyllä. Hakekattila rakennettiin vanhaan navettaan, joten myös investointikulut saatiin konttiratkaisua maltillisimmiksi ja näin investointi maksaa itsensä takaisin seitsemässä vuodessa.

Vanha navetta toimii hyvin hakevarastona

Toimenpide osoittaa, että maatilojen energiaratkaisujen kautta päästöjä on mahdollista vähentää nopeasti ja kustannustehokkaasti. Mäkelän investoinnin perusteena olikin sikatalouden kannattavuuden parantaminen. Mäkelän tilan päästövähennys on noin 50 000 kiloa vuodessa.

Ennen uudistusta tilan sikala ja viljakuivuri kuluttivat yhteensä lähes 20 000 litraa öljyä vuodessa. 120 kW:n hakekattila tuottaa nyt kaiken sikalan tarvitseman lisälämmön sekä korvaa toisen asuinrakennuksen suorasähkölämmityksen ja konehallin sekä päärakennuksen klapikattilan. 200 kW:n viljankuivuri vaatii vielä lisäksi hieman öljyä, sillä hakekattilan mitoittaminen viljankuivurin mukaan olisi tiputtanut hakekattilan hyötysuhdetta normaalikäytössä. Hake saadaan omista metsistä ja pellonreunoilta sellaisesta puusta, joka kelpaa vain energiakäyttöön ja on siten lähes ilmaista käyttää. Raivausten ja hakkuiden yhteydessä lähes myyntikelvoton puu pinotaan navetan viereen, josta ulkopuolinen yrittäjä hakettaa ja puhaltaa sen varastoon kahdesti vuodessa. Investoinnin odotetaankin maksavan itsensä takaisin seitsemässä vuodessa.

Säästöjä syntyi merkittävästi myös siitä, että hakekattila rakennettiin tilan vanhaan navettaan erillisen uuden kontin sijaan. Vinkki ja alustavat laskelmat investointiin tulivat ProAgria Etelä-Suomen Markku Lapilta. Lappi teki myös alustavat tukilaskelmat. Investointiin saatiin 15 %:n tuki sekä 70 %:n matalakorkoinen laina ELY-keskuksen kautta.

Toimijat & hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku).

Luokittelut

Loikkaajan sektori

Jätä kommentti