Parikkalan kunnalla puupelletillä toimiva varalämpölaitos Hinku‑teko 1/2016

Tammikuun 2016 HINKU-teoksi on valittu Parikkalan kunnan puupelletillä toimiva kaukolämmön varalämpölaitos. Toukokuussa 2015 avatun 3 MW pellettilaitoksen ansiosta kunnan kaukolämpö tuotetaan nyt lähes kokonaisuudessaan puuhakkeella ja puupelletillä. Suomen vaihtotasetta rasittava fossiilinen polttoöljy on siten jäänyt lähes kokonaan pois ja korvautunut uusiutuvilla kotimaisilla polttoaineilla. Tuontienergian määrän vähenemisen lisäksi uusi varalämpölaitos on parantanut kaukolämmön tuotannon toimintavarmuutta.

Investoinnin suuruus oli 1 200 000 €. Rahallista säästöä laitoksesta on arvioitu syntyvän noin 130 000 € vuodessa. Syntyvien säästöjen ansiosta investointi maksaa itsensä takaisin noin 9 vuodessa.

Varalämpölaitos vähentää merkittävästi kunnan kasvihuonekaasupäästöjä. Ennen pellettivaralämpöä kaukolämpölaitoksella käytettiin kevyttä polttoöljyä noin 100 000 litraa vuodessa. Pelletin ansiosta hiilidioksidipäästöjen on arvioitu vähenevän keskimäärin 250 000 kg vuodessa. Päästövähennyksen määrä vastaa noin kahdenkymmenen parikkalalaisen kaikkia vuosipäästöjä. Samaan päästömäärään pääsisi, jos huristaisi nykyaikaisella henkilöautolla 45 kertaa maapallon ympäri.

Toimijat & hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku).

Luokittelut

Loikkaajan sektori

Jätä kommentti