Pyhäjärven terveyskeskukseen lämpöä ja kylmää maasta

Pyhäjärven terveyskeskus Kuva: Pyhäjärvi

Pyhäjärven terveyskeskuksen, pinta-alaltaan 5000 m2, uudisrakennus valmistui vuonna 2016. Rakennus on kaukolämmössä, mutta rakennukseen on tehty lisäksi passiivilämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä, jossa koko rakennuksen tuloilmaa (9 m3/s) esilämmitetään talvella maalämmöllä ja esijäähdytetään kesällä maakylmällä. Ilmanvaihtopiirit ovat yleensä merkittäviä lämmönkäyttäjä kiinteistöissä, ja järjestelmällä on saavutettu suuret säästöt kaukolämmön kulutuksessa. Myös jäähdytyksessä saavutetaan merkittävää säästöä, koska vedenjäähdytyskoneita ei juurikaan tarvita. Koko rakennuksessa on miellyttävän kuiva ja sopiva lämpötila kesähelteilläkin.

Passiivilämmitys- ja jäähdytysjärjestelmää varten terveyskeskuksen tontille porattiin kymmenen kappaletta 200 metriä syviä energiakaivoja. Järjestelmän rakennuskustannukset olivat 149 000 euroa ja vuosittaiset säästöt energiakustannuksissa arvioitiin suunnitteluvaiheessa 12 000 euroksi. Järjestelmän takaisinmaksuajaksi on arvioitu 10 vuotta. Käynnissä on vuosina 2019 – 2020 trendien mittaus, jonka perusteella saadaan määritettyä tarkka energian säästö vuoden mittaisella jaksolla.

Pyhäjärvellä on samanlainen järjestelmä käytössä myös hirsirakenteisessa päiväkoti Hoijakassa, joka on valmistunut vuonna 2015.

Passiivilämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä. Kuva: Pyhäjärvi

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Sami Laukkanen, Pyhäjärven kaupunki, sami.laukkanen(at)pyhajarvi.fi

 

Toimijat & hankkeet

Loikka-arkisto kunnalle Pyhäjärvi.

Luokittelut

Loikkaajan sektori

Jätä kommentti