Siirry työkalupalkkiin

Routin tila – Energia- ja materiaalitehokkuuden mallitila Hinku‑teko 7/2012

Routin tilalla on energia- ja ympäristötehokkuuteen panostettu kaikessa tekemisessä. Tilan kaikki rakennukset lämpiävät hakkeella, broileria kasvatetaan oman tilan viljalla ja broilerin lanta käytetään viljan lannoitukseen. Myös sähkönkulutus on painettu minimiin muun muassa ohjaamalla valaistusta tehokkaammin. Toimien päästövähennyksen on laskettu olevan 210 000 kiloa hiilidioksidia vuodessa.

Tilan kaikkiin lämmitettäviä kiinteistöjä varten rakennettiin 2011 paikallinen ”kaukolämpöverkko”. Lämmöntuotantoyksiköksi valittiin hakelämpölaitos, jonka energian avulla kaikki tilat lämmitetään. Uudella tekniikalla pystytään myös tilan tuottama vilja kuivaamaan hakkeella.

Uudella ympäristön huomioivalla tavalla on edetty myös sähkön suhteen. Tilan kokonaissähkönkulutus on vain n. 50 MWh vuodessa. Sähkönkulutusta ovat alentaneet mm. valaistuksen modernisointi ja sen toiminnan ohjauksen ajastinlaitteet.

Tilalla käytettiin aikaisemmin kevyttä polttoöljyä kaikkeen lämmitykseen. Kun verrataan nykytilannetta aikaisempaan, syntyy huomattava päästöjen aleneminen.

Tilan kokonaisuus kiinnostava

Tilan kokonaisuuden tilanne on vielä kuvattua ympäristöystävällisempi. Sen määrittelyä varten on tekeillä elinkaarilaskenta. Loppuraporttiin tulee aikanaan se, kuinka suuri jalanjälki syntyy tilan tuottamalle broilerinlihalle verrattuna perinteiseen fossiilista energiaa käyttävään tilaan.

Laskelmaa eteenpäin vietäessä parantaa entisestään omasta metsästä hankittu puurakennusmateriaali. Viljan lannoitus broilerin lannalla ja viljan käyttö suoraan kotitilalla rehuseoksen asemesta ovat myös huomionarvoisia seikkoja. Yli jäävä lanta toimitetaan kiertoon Biolanille.

Kaikilla näillä toimilla on taloudellisesti positiivinen vaikutus. Samalla ne lisäävät kotimaisen työn määrää.

Toimijat & hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku).

Luokittelut

Loikkaajan sektori
Loikan sijanti
Loikan asiasanat

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "energialoikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut energialoikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "energy leap Porvoo" you will find all the energy leaps reported in the city of Porvoo.