Ruopatut sedimentit ja ylijäämämaat rantapuiston rakennusmateriaaliksi

Porvoon kaupunki ruoppaa Porvoonjoen laivaväylältä ja satamasta yhteensä n. 1,2 ha:n alueelta n. 8 100 m3ktr pohjasedimenttiä. Tästä pilaantuneita erikseen ruopattavia/kaivettavia maa-aineksia on noin 1 800 m2 alueella. Pilaantuneet massat nostetaan ja kuljetetaan ulkopuolisiin loppusijoituspaikkoihin.

Pilaantumattomat ruopattavat massat sijoitetaan maalle joen länsirannalle läjitysaltaisiin. Läjitysaltaiden reunavallit on rakennettu kunnallistekniikan rakentamisessa syntyneistä ylijäämämaista. Puistoalueen korkeustaso nousee 0,5-0,8 metriä vanhasta ympäristöstä, millä tavoitellaan tulvimisen tuomiin haasteisiin apua. Maisemallisena tavoitteena on kehittää tulvarannoille luonnonmukaisia tuoreita rantaniittyjä sekä jalopuuvaltaisia tulvametsiköitä, tervaleppäluhtia tai hieskoivikoita.

Voit tutustua kaavaan:
www.porvoo.fi/asemakaavat#keskusta
(498 Länsiranta, kulttuurin ja vapaa-ajan ranta)

Toimijat & hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE-edelläkävijäkunta.
Loikka-arkisto hankkeelle Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku).
Loikka-arkisto kunnalle Porvoo.

Luokittelut

Loikkaajan sektori
Loikan sijanti

Jätä kommentti