Salpamaa Oy kierrättää maa- ja kiviaineksia

Salpakierto Oy on perustanut tytäryhtiön Salpamaa Oy:n, joka ottaa yrityksiltä vastaan maa- ja kiviaineksia, kuten puhtaita ylijäämämaita, pilaantuneita maita, asfalttia, betonia, tiiltä, saniteettiposliinia ja tuhkia sekä epäorgaanisia teollisuuden sivutuotteita. Yhtiö kierrättää maa- ja kiviainekset uusioraaka-aineeksi tai ohjaa ne hyödynnettäväksi rakentamisessa. Yhtiö aloitti toimintansa 1.1.2021.

Salpamaan tavoitteena on edistää kiertotalousliiketoimintaa kaiken kaikkiaan sekä tukea Lahden seudun kilpailukykystrategian kiertotaloustavoitteita. Yhtiön perustamisessa on kyse maa- ja kiviainespalvelujen uudelleenjärjestämisestä vastaamaan kunta-, hankinta- ja jätelain vaatimuksia. Kokonaisuudessaan nyt tehtävä järjestely turvaa alueella toimivien maanrakennusyritysten ja rakennusliikkeiden toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Pääpaino tulee olemaan ylijäämämaiden hyödyntämisen edistämisessä loppusijoituksen sijaan.

Pääosa asiakkaista on toimialueen yksityisiä rakennusyrityksiä. Yhtiö ei tule investoimaan omaan konekalustoon, vaan sen tarvitsemat konetyöt järjestellään ulkopuolisten koneurakoitsijoiden toimesta kilpailutettuina palveluina. Yhtiön palvelutarjontaan ei tule kuulumaan maanrakennusurakointi, vaan yhtiön tavoitteena on kehittää ylijäämämaiden ja jäteperäisten kiviainesten kierrätystä.

 

Luokitukset

Loikkaajan sektori

Jätä kommentti