Sikalan lämmitys hakkeella ja lietelämmöllä

Sikala ja läheiset asuinrakennukset lämpiävät haketoimisella lämpökeskuksella ja lämpöpumpulla, joka käyttää lämmönlähteenä sikalan lietettä.

Vuodesta 2004 ensimmäinen sikala lämmitettiin 300 kW hakekontilla, mutta toiminnan laajentuessa kontti korvattiin vuonna 2010 nykyisellä lämpökeskuksella, jossa on 700 kW hakekattila ja noin 800 m³ hakevarasto.

11500 m² sikalassa on 1250 emakkoa ja 400 siitossikaa. Lämpökeskuksella lämmitetään paikallisen kaukolämpöverkon kautta sikala ja noin 500 m² asuin- ja muita rakennuksia. Haketta kuluu noin 6000 m³ vuodessa.

Lietteestä lämpöä keräävä maalämpöpumppu on teholtaan 10 kW, mutta hankinnassa on kaksi pumppua lisää. Pumppu on kytketty samaan kaukolämpöverkkoon ja tulevilla pumpuilla saadaan katettua verkon lisääntynyttä lämmöntarvetta ja jäähdytettyä lietettä tehokkaammin. Lietteen jäähdyttäminen pienentää olennaisesti hajuhaittoja.

Kaavaillun sikalan laajentamisen yhteyteen on suunniteltu myös mahdollisen biokaasulaitoksen hankintaa. Lietelantaa ja porttimaksua vastaan vastaanotettavaa muuta jätettä (esim. peltobiomassaa) käyttävä laitos tuottaisi biokaasulla lämpöä sikalan omaan käyttöön ja sähköä myös myytäväksi verkkoon.

Luokittelut

Loikkaajan sektori
Loikan sijanti

Jätä kommentti