Tehoa biokaasun tuotantoon ja ravinteiden kierrätykseen

Kierrätyslannoitteiden levitys. © Liisa Pesonen

Luonnonvarakeskus edistää lannasta ja muista orgaanisista sivutuotteista peräisin olevan biokaasun tuotantoa ja parantaa ravinteiden kierrätystä elintarvikejärjestelmässä.

Lietelanta tehokäyttöön

Hankkeessa testataan yksinkertaista sian lietelannan separointimenetelmää, laskeutusta, jolla voidaan mahdollisesti erottaa fosforia ja kuiva-ainetta sisältävää pohjasakkaa typpipitoisesta päällysnesteestä. Lisäksi optimoidaan kuivalannan ja sian lietelannan yhteiskäsittelyä biokaasulaitoksessa.

Kierrätysravinteita kasvien tarpeen mukaan

Hankkeessa demonstroidaan myös nestemäisten kierrätyslannoitteiden käyttöä Suomen oloissa yleisessä täsmäkylvölannoituksessa. Nestemäisten lannoitteiden säiliöt voidaan asentaa nykyisiin traktori-kylvökoneyksiköihin ja johtaa lannoite hydraulitekniikalla kylvövantaille. Kierrätyslannoitteiden täsmäsäätö tapahtuu samoilla ohjaimilla kuin muidenkin lannoitteiden ja siementen ISOBUS-tekniikkaa käyttäen. Useamman lannoitesäiliön avulla voidaan annostella useaa ravinnetta, kuten typpi, fosfori ja kalium toisistaan erillisinä paikkakohtaisesti, kasvien tarpeen mukaan.

Tarkoituksena on osoittaa viljelijöille, kuinka kierrätettyjä lannoitteita käytetään tehokkaasti ja siten edistää niiden käyttöä. Osahanke tehdään tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa.

Biomassat kartalle

Hankkeessa kehitetään edelleen Luonnonvarakeskuksen kehittelemää suunnittelutyökalua (Biomassa-atlas), jolla voidaan havainnollistaa käytettävissä olevan biomassan määrät ja sijainti karttapohjaisella sovelluksella. Jo olemassa olevaan sovellukseen lisätään eri biomassojen sisältämä ravinnetieto.

Aikataulu: 2016-2019

Lisätietoa:

Hankevastaava: Erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuri, Luke, etunimi.sukunimi@luke.fi

Laskeutus ja biokaasu: Tutkija Ville Pyykkönen, Luke, etunimi.sukunimi@luke.fi

Kierrätyslannoitteet: Erikoistutkija Liisa Pesonen, Luke, etunimi.sukunimi@luke.fi

Biomassa-atlas: Tutkija Eeva Lehtonen, Luke, etunimi.sukunimi@luke.fi

Lisää aiheesta:

Toimijat & hankkeet

  • Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä.

Luokittelut

Loikkaajan sektori
Loikan sijanti

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "energialoikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut energialoikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "energy leap Porvoo" you will find all the energy leaps reported in the city of Porvoo.
Siirry työkalupalkkiin