Tehoa rakennus- ja purkujätteen kierrätykseen

Kuva: Puhas Oy

Jätehuoltoyhtiö Puhas Oy kehittää rakennus- ja purkujätteiden lajittelua sekä kierrätystä omistajakuntiensa Joensuun, Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven alueilla.

Jätteet lajitteluun jo työmaalla

Rakennusjätteiden syntypaikkalajittelua kehitetään yhteistyössä rakennusalan yritysten kanssa. Mitä paremmin rakennusjätteet lajitellaan työmaalla, sitä helpompi jätteet on hyödyntää materiaalina uudestaan. Kehitystyö sisältää monenlaisten keinojen – kuten erilaisten keräysastioiden, jäteneuvonnan tai uusien palvelukonseptien – kokeilemista ja pilotointia.

Jätekeskus toimivaksi

Rakennus- ja purkujätteiden lajittelua kehitetään myös Kontiosuon jätekeskuksella. Hankkeessa etsitään  keinoja, jotka mahdollistavat jätemateriaalien tehokkaamman erottelun ja hyödyntämisen. Lajittelun tehostaminen edellyttää myös hyvien käytäntöjen jatkojalostamista.

Rakennusjätteet hyötykäyttöön

Kokonaisuudessaan hankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää rakennus- ja purkujätteen kierrättämistä. Tarkoituksena on havaita materiaalina hyödyntämisen haasteet ja pyrkiä vauhdittamaan rakennus- ja purkujätteiden kiertoon saattamista.

Neuvonta tukee rakennusalan ammattilaisia

Rakennusalan toimijoille laaditaan kohdistettua neuvonta- ja viestintämateriaalia. Materiaalin tarkoituksena on parantaa yleistä tietämystä rakennus- ja purkujätteiden määrän vähentämisestä sekä lajittelusta. Neuvontamateriaalin tekemisessä hyödynnetään hankkeen aikana saatuja kokemuksia.

Aikataulu: 1/2017 – 12/2019

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Matti Mikkelä, Puhas Oy, etunimi.sukunimi@puhas.fi

Lisää aiheesta:

Toimijat & hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta.
  • Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vasatuussa.

Luokittelut

Loikkaajan sektori

Jätä kommentti