Teollisuusjätteet ja maa-ainekset hyötykäyttöön tierakentamisessa

Ramboll kehittää ja testaa teollisuudessa syntyvien uusiomateriaalien käyttämistä maanrakennuksessa. Uusiomateriaaleja hyödynnetään tierakenneratkaisuissa Liikenneviraston ja ELY-keskusten rakentamiskohteissa.

Tierakentamisessa halutaan edistää ylijäämämaiden hyödyntämistä ja samalla minimoida rakennusmateriaalien kuljetukset. Hankkeessa testataan laitetekniikkaa ja uusilla materiaaleilla rakentamista. Kokemusten perusteella valmistellaan ohjeistusta parhaista käytännöistä.

Osahankkeeseen kuuluvat mm. seuraavat toimenpiteet:

  • Saatavilla olevien potentiaalisten uusiomateriaalien teknisen ja ympäristökelpoisuuden testaaminen
  • Uusiomateriaaleja (kuten tuhkia) hyödyntävien sideainereseptien kehittäminen
  • Pehmeiden maa-ainesten ja ylijäämämaiden massastabilointi uusien sideaineiden avulla
  • Kevennetyt elinkaari-/elinkaarikustannuslaskelmat
  • Mitoitusmenetelmien kehittäminen uusiomateriaaleille
  • Liikenneviraston nykyisten suunnittelu- ja hankintaprosessien kehittäminen

Hanke on vahvasti kytköksissä UUMA2(3)-ohjelman tavoitteisiin.

Aikataulu: 10/2016->

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Tuomas Suikkanen, etunimi.sukunimi@ramboll.fi
Ympäristögeotekniikka T&K, Ramboll

Toimijat & hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta.
Loikka-arkisto toimijalle Ramboll.
  • Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vasatuussa.

Luokittelut

Loikkaajan sektori
Loikan sijanti

Jätä kommentti