Tietoa loikasta

Tämä on palvelu, jossa suomalaiset kannustavat toisiaan ottamaan käyttöön puhtaampia sekä energia- ja materiaalitehokkaampia tekniikoita ja käytäntöjä. Energia- ja materiaaliloikassa hyvät ratkaisut otetaan käyttöön ja monistetaan naapureille ja koko Suomeen.

Energia- ja materiaaliloikan perusajatus on, että hyviä, toimivia ja kustannustehokkaita ratkaisuja niin rakennusten energiatehokkuuden lisäämiseksi, uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseksi kuin tehokkaan kiertotaloudenkin pyörittämiseen on jo tarpeeksi olemassa. Niiden käyttöönotto on kuitenkin tähän asti ollut hidasta. Muutosta jarruttavat erilaiset henkiset esteet, kuten tietämättömyys, kiire ja välinpitämättömyys.

Energia- ja materiaaliloikassa esteiden yli on tarkoitus hypätä esimerkkien, vertaistuen ja yhteisöllisyyden avulla. Hankkeessa dokumentoidaan monenlaisia jo toteutuneita ja menossa olevia loikkia muun muassa videotarinoina ja faktalehtisinä. Niitä tarjotaan malliksi ja inspiraatioksi omaa hyppyään suunnitteleville. Lisäksi ihmisiä kannustetaan myös liittoutumaan naapureiden kanssa: yhdessä voidaan jakaa tietoa, suunnitteluvastuuta ja säästää kustannuksissa muun muassa yhteistilausten avulle.

Energia- ja materiaaliloikka -verkkopalvelu toteuttaa omalta osaltaan hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta. Hanke on saanut KIRA-digin kokeiluhankerahoitusta energialoikka.fi-verkkopalvelun pilottiversion kehittämiseen.

SYKEn tunnusKIRA-digi logo

Siirry työkalupalkkiin