Tuulivoimala ja ympäristöystävällinen tuotanto

Tuulivoimala on kytketty omaan verkkoon, joka yhdistää voimalan tuotantotilat sekä myös omistajan oman talon. Kaikki tuotettu sähkö ohjataan ensisijaisesti omaan käyttöön, jonka jälkeen ylimenevä osuus toimitetaan verkkoon. Yrityksen kiinteistöissä käytetään runsaasti sähköä tarvitsevia laitteita, jotka tuottavat hukkalämpöä. Hukkalämpö hyödynnetään kiinteistöjen lämmityksessä ja suuremman lämmöntarpeen ilmaantuessa kiinteistöissä on suora sähkölämmitys.

Jatkosuunnitelmat: Jatkosuunnitelmissa on myös selvittää muita lähienergian tuotantomuotoja ja eräänä mielenkiinnon kohteena ovat mikroturbiinit, jotka voisivat tuottaa sähköenergiaa silloin kun tuulienergiaa ei ole saatavilla.

Tuotettu energia (kWh): Tuulivoimala otettiin käyttöön vuoden 2011 huhtikuussa. Vuosituotannossa päästään noin 1 000 000 – 1 200 000 kWh.

Takaisinmaksuaika (a): Takaisinmaksuaika riippuu voimakkaasti sähkön hinnan kehittymisestä. Alustavien arvioiden mukaan yhden miljoonan kWh:n vuosituotannolla takaisinmaksuaika on 14,9 vuotta, mutta jos vuosituotanto nousee 1,2 miljoonaan kWh:iin lyhenee takaisinmaksuaika 11,6 vuoteen.

Muut lisätiedot: Tuotteet toimitetaan kierrätysmateriaaleista tuotetuissa muovipulloissa, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja valmistetaan paikanpäällä ennen pullotusta.

Tiedon saanti: Ennen voimalan hankintaa pyrittiin hankkimaan mahdollisimman paljon tietoa. Mikään ei kuitenkaan ole opettanut yhtä paljon, kuin oman voimalan hankinnan yhteydessä esiin nousseet asiat. Tuulivoimalan hankintaprosessi käynnistyi jo 2000-luvun alkupuolella ja tuohon aikaan käytöstä vapautuvat voimalat myytiin tuulivoiman nousukaudella todella nopeasti. Viimevuosien taloudellinen taantuma hidasti tuulivoimaloiden myyntiä sen verran, että käytössä olevaa voimalaa ehdittiin käydä tarkastelemassa paikanpäällä ennen varsinaisen hankintapäätöksen tekemistä.

Luokittelut

Jätä kommentti