Uniori tavoittaa vuosittain viisi ikäluokkaa kiertotalouden pariin

Uniorin koululaiset kierrätyksen äärellä.

LUT-yliopiston ja Lappeenrannan kaupungin yhteinen Uniori – Lappeenranta Junior University aloitti toimintansa 2017. Toiminta on osa opetussuunnitelmaa ja se kattaa vuosittain useita eri ikäluokkia. Uniori tarjoaa esimerkiksi opetus- ja tutkimusmateriaalia opettajille, teemapäiviä kouluilla, työpajoja oppilaille LUT:ssa sekä isommille koululaisille ja lukiolaisille monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja asiantuntijavierailuja koululla.

Sisällöt perustuvat LUT:n painopisteisiin, jotka ovat puhdas energia, puhdas vesi, puhdas ilma sekä kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys. Esimerkiksi esikoululaisten teemoja ovat puhdas vesi ja energia sekä kiertotalous, 3-luokkalaisilla puhdas vesi ja kiertotalous ja 5-luokkalaisilla kestävä liiketoiminta ja yrittäjyys. Näihin teemoihin keskittyviä laaja-alaisempia kokonaisuuksia tarjotaan myös 8-luokkalaisille sekä lukiolaisille.

Vuosittain toiminta kattaa 2100 oppilasta, 200 opettajaa, 1200 lukiolaista sekä kaupungin esikoululaiset. LUT:n ja kaupungin koulutusyhteistyön mallin tavoitteena on herättää lasten ja nuorten kiinnostusta tieteeseen, teknologiaan, tutkimiseen ja liitetalouteen sekä tukea lukiolaisten tiedollisia ja taidollisia valmiuksia yliopisto-opintoihin.

Lappeenrannan LUT-yliopistolla on tehty oppilaitosyhteistyötä vuodesta 2000, jolloin perustettiin peruskoulun ja lukion fysiikan opetusta tukeva ABB-luokka. Matemaattis-luonnontieteelliseen alaan keskittyvä LUMA-keskus Saimaa on järjestänyt koululaistoimintaa vuodesta 2012.

Lisätietoja:

Vieraile Uniorin sivulla: https://www.uniori.fi/

https://www.lut.fi/yhteistyo-ja-palvelut/palvelut-oppilaitoksille/lut-junior-university-lappeenranta

Luokitukset

Loikkaajan sektori

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE-edelläkävijäkunta.
Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta.
Loikka-arkisto toimijalle LUT-yliopisto.
Loikka-arkisto kunnalle Lappeenranta.
  • Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vasatuussa.

Jätä kommentti