Uusia tilakoon biokaasulaitoksia Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan

Turun ammattikorkeakoulu kannustaa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa toimivia maanviljelijöitä perustamaan uusia tilakoon biokaasulaitoksia.

Hankkeessa kartoitetaan biokaasun tuotannolle suotuisimpia alueita ja toimijoita. Maanviljelijöille järjestetään koulutustilaisuuksia ja kiinnostuneille tarjotaan myös mahdollisuus testata siirrettävissä pilottilaitoksissa biokaasun tuotantoa. Lisäksi uusille biokaasulaitteille tehdään toteutettavuustutkimuksia.

Hankkeessa kerätään myös lisätietoa biokaasulaitosten hankintapäätöksen tueksi; esimerkiksi mitä lupaprosesseja laitoksen perustamiseen tarvitaan ja millaisia rahoitusmahdollisuuksia on tarjolla.

Lopullisena tavoitteena on, että hankkeessa tehdään vähintään yksi myönteinen biokaasulaitoksen investointipäätös ja laitoksen rakentamista koskevat valmistelut alkavat hankkeen aikana.

Aikataulu: 10/2016 – 3/2019

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Pekka Alho, Turku AMK, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi

Luokitukset

Loikkaajan sektori
Loikan sijanti

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta.
  • Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vasatuussa.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "energialoikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut energialoikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "energy leap Porvoo" you will find all the energy leaps reported in the city of Porvoo.