Valimoteollisuuden sivutuotteet maarakentamisessa – testaus Peittoon kierrätyspuistossa

Peittoon kierrätyspuistossa Porissa tutkitaan valimoteollisuuden sivutuotteiden käyttöä maarakentamisessa. Valimoteollisuuden sivutuotteena syntyy valimohiekkaa ja -pölyä, jotka soveltuisivat muuten hyvin maarakentamiseen, mutta käyttöä rajoittaa niiden sisältämät haitta-aineet.

Peittooseen on rakennettu kaksi koekenttää, joissa seurataan haitallisten aineiden liukenemista kahden vuoden ajan. Koekentissä testataan materiaaleja, jotka ovat peräisin Componenta Finland Oy:n prosesseista.

Valimoteollisuuden sivutuotteita
Valimoteollisuuden sivutuotteita. © Prizztech Oy

”MARA-asetuksessa eli jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa koskevassa asetuksessa valimoteollisuuden tuotteille on asetettu rajoituksia. Tähän asti valimohiekkaa ja -pölyä on käytetty kaatopaikkarakentamisessa. Niistä on valmistettu bentoniittimattoa, jota voidaan käyttää kaatopaikkojen sulkemiseen”, kertoo Tuula Raukola Prizztechistä.

”Nyt haetaan uusia käyttökohteita, mutta ensin pitää selvittää haitta-aineiden ongelma. Keväällä 2019 tehtyjen ensimmäisten testien mukaan materiaaleista ei liukene haitta-aineita.”

”Tulokset osoittavat alustavasti siihen suuntaan, että valimoteollisuuden sivutuotteita voisi käyttää laajemminkin vastaavissa rakenteissa”, Tuula Raukola toteaa.

Koekentät Peittoo
Koekentillä testataan valimohiekan ja -pölyn sisältämien haitta-aineiden liukenemista. © Prizztech Oy

Lisätietoja:

Toimijat & hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta.
  • Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vasatuussa.

Luokittelut

Loikkaajan sektori
Loikan sijanti

Jätä kommentti